امیر تشکر amir tashakor

 هادی و هدی به عنوان پهبادهای پستچی و برای حمل محموله های پستی در ایران معرفی شدند

 هادی و هدی به عنوان پهبادهای پستچی و برای حمل محموله های پستی در ایران معرفی شدند!

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}