امیر تشکر amir tashakor

حلقه دار دیگری در بنای جدید شرکت آمازون پیدا شد

حلقه دار دیگری در بنای جدید شرکت آمازون پیدا شد! به همین خاطر عملیات ساختمانی این شرکت متوقف شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}