امیر تشکر amir tashakor

به زودی مسافران ایرانی در هند با یک پرواز اختصاصی بازگردانده می شوند و در هتل مجاور فرودگاه قرنطینه خواهند شد

به زودی مسافران ایرانی در هند با یک پرواز اختصاصی بازگردانده می شوند و در هتل مجاور فرودگاه قرنطینه خواهند شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}