امیر تشکر amir tashakor

ایلان ماسک به رتبه سوم فهرست ثروتمندان سقوط کرد

ایلان ماسک به رتبه سوم فهرست ثروتمندان سقوط کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}