امیر تشکر amir tashakor

تابستان امسال خشک ترین سال در 50 سال اخیر است

وزیر نیروی ایران: تابستان امسال خشک ترین سال در 50 سال اخیر است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}