امیر تشکر amir tashakor

برای ثبت املاک مالکان و مستاجران تا روز 19 خرداد زمان دارند

برای ثبت املاک مالکان و مستاجران تا روز 19 خرداد زمان دارند و طبق این مصوبه اگر تا زمان اعلام شده اقدام نکنند مشمول جریمه می شوند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}