امیر تشکر amir tashakor

سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها حضوری خواهد بود

سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها حضوری خواهد بود

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}