امیر تشکر amir tashakor

وزیر ارتباطات از اختصاص بسته های ارتباطی برای تبلیغات کاندیدهای تایید صلاحیت شده خبر داد

وزیر ارتباطات از اختصاص بسته های ارتباطی برای تبلیغات کاندیدهای تایید صلاحیت شده خبر داد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}