امیر تشکر amir tashakor

اطلاعات 30 میلیون مشتری بانک ملت به وسیله نفوذ به شرکت به پرداخت ملت نشت کرد

اطلاعات 30 میلیون مشتری بانک ملت شامل نام و نام خانوادگی، آدرس و بخشی از شماره تلفن به وسیله نفوذ به شرکت (به پرداخت ملت) نشت کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}