امیر تشکر amir tashakor

اسپیس ایکس درصدد انجام نخستین پرواز مداری استارشیپ است

اسپیس ایکس درصدد انجام نخستین پرواز مداری استارشیپ است. پس از پرتاب مداری و فرود موفقیت آمیز نسخه آزمایشی استارشیپ ، گام بزرگ بعدی رساندن موشک به مدار و بازگرداندن آن به زمین است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}