امیر تشکر amir tashakor

محمد یزدی زاده : ارزش خانه های خالی برابر با نصف رقم تفاهم 25 ساله ایران و چین است

محمد یزدی زاده (اقتصااددان): ارزش خانه های خالی برابر با نصف رقم تفاهم 25 ساله ایران و چین است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}