امیر تشکر amir tashakor

روحانی: من هم هنوز واکسن نزده ام

روحانی: من هم هنوز واکسن نزده ام چون هنوز نوبتم نشده است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}