امیر تشکر amir tashakor

فعالیت های آمازون و رقابت آن با شرکت های مختلف

شرک آمازون کار خود را با فروشگاه آنلاین آغاز کرد ولی در حال حاضر در کمتر حوزه ای ورود نکرده و با شرکت های زیادی رقابت میکند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}