امیر تشکر amir tashakor

کانر مک گرگور، مبارز ترکیبی و بوکسور به عنوان یکی از پر درآمدترین ورزشکاران سال اخیر انتخاب شد

کانر مک گرگور، مبارز ترکیبی و بوکسور، با 180 میلیون دلار، به عنوان یکی از پر درآمدترین ورزشکاران سال اخیر انتخاب شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}