امیر تشکر amir tashakor

گزارش مالی مدیا تک از رشد چشمگیر درآمد و سهم بازار آن خبر میدهد

گزارش مالی مدیا تک از رشد چشمگیر درآمد و سهم بازار آن خبر میدهد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}