امیر تشکر amir tashakor

ساخت مسکن در تهران به کمترین میزان خودش در 16 سال گذشته رسیده است

ساخت مسکن در تهران به کمترین میزان خودش در 16 سال گذشته رسیده است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}