امیر تشکر amir tashakor

رشد جمعیت چین به پایین ترین نرخ در دهه های گذشته رسید

رشد جمعیت چین به پایین ترین نرخ در دهه های گذشته رسید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}