امیر تشکر amir tashakor

محمدرضا اکبریان به عنوان داور دربی انتخاب شد

محمدرضا اکبریان به عنوان داور دربی انتخاب شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}