امیر تشکر amir tashakor

کاهش ذخایر آب سدهای مهم کشور بین 7 تا 70 درصد

آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد که میزان ذخایر آب همه ی سدهای مهم کشور بین 7 تا 70 درصد کاهش یافته و فقط ذخیره یک سد افزایش مثبت داشته است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}