امیر تشکر amir tashakor

موارد فوتی بر اثر کرونا در انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی به صفر رسید

موارد فوتی بر اثر کرونا در انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی به صفر رسید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}