امیر تشکر amir tashakor

60 درصد مردم ژاپن به دلیل کرونا خواستار لغوالمپیک توکیو هستند

60 درصد مردم ژاپن به دلیل کرونا خواستار لغوالمپیک توکیو هستند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}