امیر تشکر amir tashakor

رییس سازمان انتقال خون ایران ذخایر خون تهران بسیار شکننده خواند

رییس سازمان انتقال خون ایران ذخایر خون تهران بسیار شکننده خواند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}