امیر تشکر amir tashakor

ای بی موافقت کرد نهاد های ناظر خود بتوانند کالاهای خطرناک را از سایتش بردارند

ای بی موافقت کرد نهاد های ناظر خود بتوانند کالاهای خطرناک را از سایتش بردارند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}