امیر تشکر amir tashakor

فرزند سوم بیاورید، 150 تا 200 متر زمین بگیرید

رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت: فرزند سوم بیاورید، 150 تا 200 متر زمین بگیرید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}