امیر تشکر amir tashakor

کسانی که دو روز مانده به انتخابات از گم شدن شناسنامه خود مطلع شوند، ثبت احوال برایشان شناسنامه جدید تا بعد از انتخابات صادر نمی کند

سخنگوی سازمان ثبت احوال: کسانی که دو روز مانده به انتخابات از گم شدن شناسنامه خود مطلع شوند، ثبت احوال برایشان شناسنامه جدید تا بعد از انتخابات صادر نمی کند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}