امیر تشکر amir tashakor

نیمار قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید کرد

نیمار قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}