امیر تشکر amir tashakor

سینماها از امروز، 18 اردیبهشت ماه میتوانند درهای خود را به روی تماشاگران بگشایند

سینماها از امروز، 18 اردیبهشت ماه میتوانند درهای خود را به روی تماشاگران بگشایند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}