امیر تشکر amir tashakor

سامانه ثبت واکسن از امروز راه اندازی می شود

سامانه ثبت واکسن از امروز راه اندازی می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}