امیر تشکر amir tashakor

اعلام میزان فطریه توسط دفتر آیت الله سیستانی

دفتر آیت الله سیستانی فطریه برای هر نفر را 3 کیلوگرم، که مبلغ آن برای بدل از آرد 21 هزار تومان، بدل از برنج ایرانی 100 هزار تومان و برنج غیر ایرانی 75هزار تومان اعلام کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}