امیر تشکر amir tashakor

شعب اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری در فضای باز تعبیه می شود

شعب اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری در فضای باز تعبیه می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}