امیر تشکر amir tashakor

یک استارت آپ لهستانی با استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش دور ریز مواد غذایی به صورت خودکار قیمت مواد غذایی فاسد شدنی را کاهش می دهد

یک استارت آپ لهستانی با استفاده از هوش مصنوعی برای کاهش دور ریز مواد غذایی به صورت خودکار قیمت مواد غذایی فاسد شدنی را کاهش می دهد تا مشتریان را ترغیب به خرید آنان کند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}