امیر تشکر amir tashakor

اتحادیه اروپا تعلیق پروانه مالکیت انحصتری واکسن کرونا را بررسی می کند

اتحادیه اروپا تعلیق پروانه مالکیت انحصتری واکسن کرونا را بررسی می کند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}