امیر تشکر amir tashakor

به ایرانیانی که شناسنامه و کارت ملی ندارند هم واکسن کرونا زده می شود

به ایرانیانی که شناسنامه و کارت ملی ندارند هم واکسن کرونا زده می شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}