امیر تشکر amir tashakor

شرکت Tec-innovation موفق به طراحی کفشی مخصوص نابینایان شده است

شرکت Tec-innovation موفق به طراحی کفشی مخصوص نابینایان شده که موانع را تشخیص و به کاربر هشدار می دهد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}