امیر تشکر amir tashakor

اپ استور گزینه جدیدی اضافه کرد که با شروع تایپ یک عبارت در قسمت جستجو شاهد پیشنهادات نزدیک به عبارت جستجو شده خواهید بود

اپ استور گزینه جدیدی اضافه کرد که با شروع تایپ یک عبارت در قسمت جستجو شاهد پیشنهادات نزدیک به عبارت جستجو شده خواهید بود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}