امیر تشکر amir tashakor

اینستاگرام گزینه زیرنویس را به استوری اضافه کرد

اینستاگرام گزینه زیرنویس را به استوری اضافه کرد. این گزینه بسیار مناسب افراد ناشنوا است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}