امیر تشکر amir tashakor

نرخ بیکاری استان کردستان دو برابر کل کشور است

نرخ بیکاری استان کردستان دو برابر کل کشور است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}