امیر تشکر amir tashakor

دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر در 13 ماه بیش از 2.5 برابر شده و سایر سطوح نیز افزایش دو برابری داشته اند

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: دریافتی بازنشستگان حداقل بگیر در 13 ماه بیش از 2.5 برابر شده و سایر سطوح نیز افزایش دو برابری داشته اند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}