امیر تشکر amir tashakor

شرکت های ایرانی آماده ارائه خدمات برقی به عراق هستند

سحنگوی شرکت برق: شرکت های ایرانی آماده ارائه خدمات برقی به عراق هستند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}