امیر تشکر amir tashakor

هواپیمای Roc ، غریض ترین هواپیما جهان برای بار دوم با موفقیت پرواز کرد

هواپیمای Roc ، غریض ترین هواپیما جهان برای بار دوم با موفقیت پرواز کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}