امیر تشکر amir tashakor

آزمون های حضوری در مکان های باز و دارای تهویه هوا برگزار می شوند

کمیته مدیریت کرونا: آزمون های حضوری در مکان های باز و دارای تهویه هوا برگزار می شوند.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}