امیر تشکر amir tashakor

سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان پرسپولیس به نام شستا شد

سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ ساختمان پرسپولیس به نام شستا شد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}