امیر تشکر amir tashakor

اپل ایرتگ نمی تواند ارتفاع را اندازه بگیرد و این اصلی ترین مشکل آن می باشد

اپل ایرتگ نمی تواند ارتفاع را اندازه بگیرد و این اصلی ترین مشکل آن می باشد. به طور مثال اگر در طبقه یکم یا دهم ساختمان گم شود، یک مکان را نشان می دهد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}