امیر تشکر amir tashakor

یک کشاورز مرز بلژیک و فرانسه را جا به جا کرد

یک کشاورز مرز بلژیک و فرانسه را جا به جا کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}