امیر تشکر amir tashakor

بایدن سقف پذیرش پناهندگان به آمریکا را از 15 هزار به 62 هزار و 500 مفر افزایش داد

بایدن سقف پذیرش پناهندگان به آمریکا را از 15 هزار به 62 هزار و 500 مفر افزایش داد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}