امیر تشکر amir tashakor

سهم هوآوی از بازار گوشی هوشمند در چین، پس از تحریم های سخت امریکا طی کمتر از یک سال نصف شده است

سهم هوآوی از بازار گوشی هوشمند در چین، پس از تحریم های سخت امریکا طی کمتر از یک سال نصف شده است.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}