امیر تشکر amir tashakor

نوتلا یکی از محرمانه ترین کارخانه های دنیاست و به خبرنگاران اجازه ورود نمی دهد

نوتلا یکی از محرمانه ترین کارخانه های دنیاست و به خبرنگاران اجازه ورود نمی دهد. حتی دستگاه ها داخل کارخانه اصلی ساخته می شود تا فرمول این شکلات فاش نشود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}