امیر تشکر amir tashakor

سایه بحران کمبود تراشه بر بازار سخت افزار و تجهیزات احتمالا باعث افزایش قیمت شود

سایه بحران کمبود تراشه بر بازار سخت افزار و تجهیزات احتمالا باعث افزایش قیمت شود.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}