امیر تشکر amir tashakor

شرکت سونی پس از چندین سال مجدد در بخش موبایل به سود دهی رسید

شرکت سونی پس از چندین سال مجدد در بخش موبایل به سود دهی رسید.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}