امیر تشکر amir tashakor

کمیسیون اتحادیه اروپا اپل را به سو رفتار انحساری و ضد رقابتی متهم کرد

کمیسیون اتحادیه اروپا اپل را به سو رفتار انحساری و ضد رقابتی متهم کرد.

از اخبار جالب دنیای تکنولوژی خبر دارید؟

برای اطلاع از سایر اخبار به سایت امیر تشکر مراجعه کنید.

{{text}}